Overslaan en naar de inhoud gaan

TouchPoint, Inc. Gegevensprivacyverklaring

Wij heten u van harte welkom op onze website en willen u bedanken voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze website.

Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe TouchPoint, Inc. en haar dochterondernemingen (hierna het “Bedrijf” genoemd) zich inzetten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd wanneer u een van de websites van een van de bedrijven bezoekt binnen de ondernemingsgroep.

Neem daarom de volgende informatie in acht:

 1. Het beschermen van uw gegevens is belangrijk voor ons
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Specifiek gebruik:
 4. Dataoverdracht
 5. Databewaring
 6. Gegevens die automatisch worden verzameld
 7. Het gebruik van cookies
 8. Trackingdiensten
 9. Beveiliging
 10. Algemene informatie over externe links
 11. Wijzigingen in de voorschriften voor gegevensbescherming
 12. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 13. Contactgegevens
 14.  

  1. Het beschermen van uw gegevens is belangrijk voor ons

  We willen dat u weet dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk voor ons is en dat u zich veilig voelt over hoe uw gegevens worden beschermd tijdens het surfen op onze websites. 

  De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en als onderdeel van onze inzet voor de bescherming van dergelijke gegevens die in onsbezit zijn, heeft het bedrijf een Privacy Program Governance Team (PPGT) opgericht, met als doel structuur en doorlopende begeleiding te bieden voor consistente naleving in de hele groep.

  We willen dat u volledig geïnformeerd bent over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en wanneer en hoe we deze gebruiken en om u te verzekeren dat we technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd door zowel ons als al onze externe dienstverleners.

  We zijn voornemens om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie na te leven. Hoewel de AVG een gegevensprivacywet is die in alle EU-lidstaten wordt geïmplementeerd en waar we volledig aan zullen voldoen waar van toepassing, heeft het bedrijf de beslissing genomen om veel van de principes van de verordening toe te passen op het hele wereldwijde bedrijf als een standaard van best practice. Bovendien zullen we alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving naleven

  2. Persoonlijke gegevens

  Over het algemeen wordt gebruikersinformatie op twee manieren verzameld; informatie die door een gebruiker aan ons is verstrekt om het gebruik van diensten die door onze sites worden aangeboden mogelijk te maken en informatie verzameld door het gebruik van diensten die via onze sites worden aangeboden.

  De AVG omvat persoonsgegevens die informatie met betrekking tot uw identiteit geven. U hoeft geen persoonsgegevens vrij te geven om al onze websites te gebruiken. In bepaalde omstandigheden hebben we echter uw naam en adres nodig, evenals andere gegevens, om u de diensten te kunnen leveren die u nodig heeft. 

  Details die nodig zijn om diensten te verlenen zijn bijvoorbeeld wanneer een gebruiker toegang wil krijgen tot of gebruik wil maken van de diensten die via een website worden aangeboden. Voor het gebruik van services, zoals CAD-downloads, productconfiguratie of voorbeeldverzoeken, is registratie door de gebruiker vereist, waarvoor persoonlijk identificeerbare informatie nodig is om de registratie te voltooien. Gebruikers die niet inloggen op de website of ervoor kiezen zich niet te registreren, worden geïdentificeerd aan de hand van hun IP-adres.

  Details die nodig zijn om diensten te verlenen, kunnen voorkomen, bijvoorbeeld als u wilt dat wij u informatie en goederen sturen die u hebt besteld, of om individuele vragen te beantwoorden. Waar dit nodig is, zullen wij u hier dan ook op attent maken. Daarnaast bewaren en verwerken wij alleen gegevens die u vrijwillig of automatisch aan ons ter beschikking heeft gesteld en worden deze alleen gebruikt voor specifieke doeleinden waarover wij u zullen informeren.

  Voor zover u diensten bij ons aanvraagt, zullen wij in de regel alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om de dienst te leveren. Alle door u verstrekte informatie is vrijwillig. De verwerking van persoonsgegevens wordt alleen uitgevoerd om de door u gevraagde dienst te leveren en voor het behoud van onze eigen legitieme zakelijke belangen.

  3. Specifiek gebruik:

  In overeenstemming met de bepalingen van de AVG zullen wij de gegevens die u ons ter beschikking stelt alleen verzamelen, verwerken en gebruiken voor de doeleinden die aan u zijn meegedeeld. Informatie over kinderen wordt niet bewust gevraagd, verzameld of gebruikt door de organisatie. We zullen uw gegevens onder geen enkele omstandigheid verkopen of verhuren aan derden met wie we geen servicerelatie hebben, maar het bedrijf kan worden verplicht om uw persoonlijke gegevens aan derden bekend te maken in het geval dat er een administratief of gerechtelijk bevel bestaat, als dit is vereist voor contractuele prestaties of kredietbescherming, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, en/of om de gebruiksvoorwaarden van deze website af te dwingen.

  Zowel onze eigen medewerkers als de dienstverleners die namens ons werken, zijn gehouden tot geheimhouding en, waar van toepassing, aan de bepalingen van de AVG. We zullen geen persoonlijke gegevens delen of verkopen aan serviceproviders voor hun gebruik; derde partijen die ons diensten verlenen, mogen de informatie echter uitsluitend ten behoeve van ons gebruiken voor marketing, productontwikkeling of andere zakelijke doeleinden. Bovendien kunnen productvragen worden doorgegeven aan derden met wie we contractuele relaties hebben om zo goed mogelijk te kunnen reageren op een product- of serviceaanvraag van een gebruiker.

  Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van sommige van onze websites en/of om materiaal op te vragen, kunnen we u vragen om u te registreren door dergelijke informatie te verstrekken. Wanneer u zich registreert, selecteert u een GEBRUIKERSNAAM en WACHTWOORD, die we u aanraden privé te houden om ervoor te zorgen dat niemand ze in uw plaats kan gebruiken. Bij gelegenheid kunnen we contact met u opnemen om te informeren naar uw tevredenheid over onze producten en diensten.

  4. Gegevensoverdracht

  Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in andere landen binnen de EU en buiten de EU (inclusief de Verenigde Staten) voor specifieke zakelijke doeleinden. 

  Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt: Sommige niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen.

  We implementeren technische en organisatorische maatregelen om elke onwettige toegang tot of gebruik van uw gegevens te beschermen voor gegevensoverdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd. Dit geldt ook voor elke leverancier met wie we persoonlijke gegevens delen om aan uw verzoek om gegevens en/of diensten te voldoen.

  5. Databewaring 

  We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is in het kader van het doel of de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijdsduur dat we een doorlopende relatie hebben met onze klant en diensten leveren; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; of (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).

  6. Gegevens die automatisch worden verzameld

  Bij het gebruik van onze internetsites worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens verzameld: de namen van de opgeroepen pagina's, van de gebruikte browser en van het besturingssysteem, datum en tijd van toegang, de gebruikte zoekmachines, de namen van gedownloade bestanden en uw IP-adres.

  We analyseren deze technische gegevens anoniem en alleen voor statistische doeleinden, om onze aanwezigheid op het internet voortdurend te optimaliseren en onze online diensten nog aantrekkelijker te maken. We zullen geen automatisch verzamelde informatie gebruiken voor identificatiedoeleinden.

  7. Het gebruik van cookies

  Wanneer u een van onze websites bezoekt, kan er informatie op uw computer worden opgeslagen als een “cookie”. Als u een van onze sites bezoekt vanaf een IP-adres met cookievereisten, ziet u een bericht waarin u wordt geïnformeerd dat we cookies gebruiken en kunt u meer informatie bekijken door op “details weergeven” te klikken.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze informatie betekent dat u de volgende keer dat u onze website bezoekt automatisch wordt herkend, zodat u gemakkelijker door onze site kunt navigeren. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen aan uw interesses. Sommige cookies hebben essentiële functies die nodig zijn voor de goede werking van de website en andere verzamelen geaggregeerde en niet-persoonlijke informatie, niet gerelateerd aan een enkele, persoonlijk identificeerbare gebruiker. Op deze manier verzamelde informatie wordt door het bedrijf gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal gebruikers dat onze site bezoekt en welke informatie over onze diensten en producten interessant is voor bezoekers van de site. Informatie die door gebruikers wordt verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt om het bedrijf in staat te stellen het gebruik van zijn site te beoordelen, om service en gebruikersondersteuning te bieden en om de klantenservice op een andere manier te verbeteren.

  Uiteraard kunt u onze website bezoeken zonder het gebruik van cookies. Als u niet wilt dat wij uw computer kunnen herkennen, kunt u voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browserinstellingen te kiezen voor “Geen cookies accepteren”. Lees de instructies voor uw browser om erachter te komen hoe dit werkt. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk niet alle beschikbare functies van onze website gebruiken.

  8. Trackingdiensten

  Sommige van onze websites gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Voor deze website is IP-anonimisering ingeschakeld, zodat de IP-adressen van Google-gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken in opdracht van de beheerders van deze website, om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om aanvullende diensten aan te bieden aan de websitebeheerder met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics uit uw browser verkregen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies vermijden door uw browsersoftware op de juiste manier aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook een browserplug-in installeren via Google Analytics.

  We kunnen ook andere trackingdiensten gebruiken, zoals (maar niet beperkt tot) Marketo en GeoLocator. Deze werken op dezelfde manier als Google Analytics. Als u zich zorgen maakt, kunt u hierover meer informatie krijgen door een e-mail te sturen naar [email protected].

  9. Beveiliging

  We implementeren technische en organisatorische maatregelen om elke onrechtmatige toegang tot of gebruik van uw gegevens te beschermen. 

  Al onze medewerkers en alle derden die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

  In het geval dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie versleuteld overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

  Alle contracten met derden waarin persoonsgegevens worden gedeeld, worden naar behoren beoordeeld om de bescherming van gegevens te waarborgen.

  10. Algemene informatie over externe links

  Indien van toepassing, vindt u op onze websites links naar internetsites van derden ter informatie. Wij hebben geen invloed op de inhoud of de vormgeving van externe pagina's die door derden worden beheerd. De inhoud van deze privacyverklaring is niet van kracht voor pagina's van derden. We werken alleen samen met derde partijen die de AVG-normen kunnen garanderen. Neem daarom contact op met de betreffende aanbieder voor informatie over hun verstrekte privacyverklaring.

  11. Wijzigingen in de voorschriften voor gegevensbescherming

  We behouden het recht om deze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen. In dat geval zullen we ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. De datum bovenaan dit document geeft aan wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring op de diensten plaatsen. Gebruik van de diensten na deze wijzigingen betekent acceptatie van de herziene privacyverklaring. Als onze kennisgeving verandert, zullen we u hiervan op de hoogte stellen de volgende keer dat u onze website bezoekt of via e-mail.

  12. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens 

  Afhankelijk van uw staatsburgerschap en/of eventuele lokale wetten, hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard. 

  We erkennen de rechten die worden verleend aan EU-betrokkenen onder de AVG. Die rechten omvatten:

  -   Het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens;
  -   Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en indien technisch mogelijk om deze te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
  -   Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, of aan te vullen als deze onvolledig zijn;
  -   Het recht op beperking van of bezwaar tegen verwerking
  -   Het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (in bepaalde omstandigheden);
  -   Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  Als u toegang wilt aanvragen/uw recht op toegang wilt uitoefenen, moet u een “aanvraagformulier tot toegang” invullen dat u kunt downloaden door hier te klikken of, indien u dit liever wilt, door een e-mail te sturen naar [email protected]

  Bovendien, als u een bestaande ontvanger van marketinginformatie bent, kunt u uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens door ons op elk moment intrekken door hier te klikken.

  13. Contactgegevens

  Als u nog vragen heeft over dit beleid, uw rechten of over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze specialisten op het gebied van gegevensbescherming via [email protected].

  Voor uw bescherming verzoeken wij u om alle vragen of klachten per e-mail in te dienen op het hierboven vermelde adres. Waar nodig kunnen we om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we een verzoek uitvoeren.
   

  Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste gebruikerservaring bieden. Om de cookies die u ontvangt te beheren, past u de instellingen in uw browser aan en ververst u vervolgens deze webpagina. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over cookies en/of selecteer hieronder 'Details weergeven'.

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.

  De wet bepaalt dat we cookies op uw apparaat mogen plaatsen als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

  Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen.

  U kunt uw toestemming van de Cookieverklaring op onze website op elk moment wijzigen of intrekken.

  Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid. Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: touchpointmed.com